Skip to content

ACT Cluster

Arctic Cluster Team (ACT) er et klyngesamarbeid som skal skape nye bærekraftige løsninger for Nord-Norge, Paris og hele verden. Klyngen er en av de største industriklyngene i Norge med over 100 partnere fra hele landet.

På ACT Arena Pro-bildet ser du fra venstre Monica Paulsen, klyngeleder i ACT og daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland, Ellen Bromstad Myrvold, Alcoa Mosjøen og styreleder i ACT, og Tone Jakobsen, prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland/ACT. Foto: Sjursen Design

Bærekraftig omstilling av prosessindustrien medfører et behov for sterke regionale leverandører og kunnskapsinstitusjoner. Koblinger mellom disse har potensial til å utløse finansiering og innovasjonssamarbeid innen miljø og avfallshåndtering, teknologi og digitalisering. Også når det gjelder utvikling av digital og fysisk infrastruktur har bedriftene mye å hente på å samhandle.

Klyngen dekker hele verdikjeden fra produksjon av fornybar kraft og uttak av mineraler, til leverte varer og tjenester. Tyngdepunktet er på Helgeland, men for klyngen er det viktig å inkludere alle relevante aktører, i tillegg til sentrale forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner.

ACT skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling, oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser innen nye grønne verdikjeder som batteri, hydrogen, karbonfangst, plast og bio-økonomi. 

Monica Paulsen, klyngeleder i ACT

Regjeringen har som mål i sin arktiske strategi å gjøre Nord-Norge til en av de mest innovative og bærekraftige regionene i Norge. ACT vil bidra til å realisere denne strategien, og skape vekst og attraktive samfunn i nord. Hvis du ønsker mer informasjon om klyngen eller ønsker å søke medlemskap kan du gå inn på nettsiden vår.

ACT Nettside

Bærekraftmålene står sentralt

Quality education

Sikre god og relevant utdanning og bidra til at unge og voksne får kompetanse i tekniske fag og yrkesfag som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.

Industry, innovation and infrastructure

ACT skal bidra til å bygge solid infrastruktur og fremme en inkluderende og bærekraftig industrialisering og næringsutvikling.

Sustainable cities and communities

Bidrar til å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige, med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering.

Responsible consumption and production

Bidra til å utvikle bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, samt løsninger som gjør at bedriftene kan produsere mer med mindre ressurser.

Climate action

ACT betyr å handle – og klyngen skal kutte CO2-utslipp, og fange, bruke og lagre CO2, satse på utbygging av mer fornybar energi, og bidra til elektrifisering av samfunnet.

Life below water

ACT vil bygge opp forskningskapasitet og tverrsektorielt samarbeid som bidrar til bærekraftig bruk av havene og de marine ressursene. Klyngen reduserer marin forsøpling.

Partnerships for the goals

ACT styrker samarbeid om vitenskap, teknologi og innovasjon, og forbedrer kunnskapsdelingen på tvers av klynger, industriparker og land.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.