Skip to content

Kompetansepilot: Motor, megler og møteplass

Vi jobber med kompetanseutvikling og rekruttering av kvalifisert arbeidskraft for å styrke kommuner og regioners arbeidsliv.

Vi bistår med kompetansebygging

Kompetansestrategien for Nordland peker på mange utfordringer og NHOs kompetansebarometer forteller at 6 av 10 av bedrifter har et udekket kompetansebehov. Det er konkurranse om arbeidskraft og utfordringer med rekruttering av både helsearbeidere og lærere, fagarbeidere og ingeniører. Med støtte fra Kompetanse Norge skal Kompetansepilot-prosjektene bistå kommuner og bedrifter med kompetansearbeidet. I Nordland gjennomføres to spennedende prosjekter, ett som ledes av Kunnskapsparken Helgeland og ett som ledes av Karriere Salten.

«Høyere utdanning er avhengig av at kommuner og regioner har «kompetanse om kompetanse». Vi er fremdeles imponert over hva dere har fått til, det er et eksempel til etterfølgelse. Dersom ikke kommuner og regioner aktivt arbeider med kompetansespørsmålet, så er det ikke så mye utdanningsinstitusjonene kan gjøre. Det skal som kjent to til å danse tango.»

Professor Gunnar Grepperud, UiT Norges arktiske universitet 

Vi ønsker å styrke samarbeidet i næringslivet

Over mange år har Kunnskapsparken Helgeland utviklet en modell for å styrke samarbeidet i næringslivet, kartlegge kompetansebehov og legge til rette for at ansatte i ulike næringer kan få tilgang til relevant kompetanse. Modellen 3M går ut på å være motor, megler og møteplass for kompetansebygging, og er basert på forskning av Gunnar Grepperud og Ådne Danielsen ved UIT Norges arktiske universitet.

Meglerfunksjonen innebærer å kartlegge og identifisere utdanningsbehov hos enkeltpersoner, bedrifter og lokalsamfunn for så å koble disse behovene til tilbydere av kompetansehevende tiltak. Møteplassfunksjonen handler om hvordan studie- og læringssentre kan bidra til studiekvaliteten ved å utnyttet sin rolle som fysisk møteplass. Motorfunksjonen handler i hovedsak om et arbeid som går ut på å utvikle målrettede strategier og utviklingstiltak for det vi kan kalle den lokale og regionale kompetansetilstanden.

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.