Skip to content

Styrkebasert utvikling – et lederkurs

Et av våre mest populære kurs, ikke uten grunn!

Programmet «Styrkebasert utvikling» passer alle, uavhengig av om du er leder, medarbeider eller tillitsvalgt og jobber i privat næringsliv, offentlig sektor eller i en kommune. Styrketrening er bra for alle!

Vi har samarbeidet med MIND over mange år, og kan anbefale programmet som går over fire dager.

Innholdet er godt forankret i kunnskap og forskning. Det gjennomføres på en pedagogisk måte med en god blanding av formidling, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, erfaringsutveksling, caseløsing og trening på nyttige verktøy.
Det gis oppgaver å jobbe med mellom samlingene for å omsette teori til praksis.

Dag 1 – Positiv psykologi, styrker og verdier, åpne spørsmål og aktiv lytting

  • Her lærer vi om mekanismer som ligger bak motivasjon og atferd. Vi fokuserer på mennesker og organisasjoner som fungerer på sitt beste og hvilke lederstiler som er anbefalt. I tillegg introduseres effektive metoder for kommunikasjon, lytting og kartlegging av styrker i seg selv og andre

Dag 2 – Målsetting, fra ord til handling, psykologisk trygghet i team

  • På denne samlingen lærer deltagerne hvordan man setter gode mål og hvilke verktøy og prosesser som sikrer at man går fra intensjon til konkret handling, spesielt i møtet med motgang og utfordringer. I tillegg ser vi på sentrale faktorer for å bygge høyt presterende team

Dag 3 – Styrkekvadranten og styrkebaserte tilbakemeldinger

  • Samling 3 handler om viktigheten av mangfold og om utfordringer som kan oppstå i relasjonen mellom mennesker i et team. I tillegg får deltagerne trening i hvordan man gir og tar imot lærende og styrkebaserte tilbakemeldinger. Vi
    trener med praktiske caser.

Dag 4 – Hva gir energi? «Future best possible self»

  • Her lærer deltagerne seg å bli bevisst hva som gir energi, hva som tapper energi, og hvordan man (vei)leder seg selv og andre. Vi lukker dagen
    gjennom en spennende øvelse som tar i seg elementer fra alle tidligere samlinger og som ender i en plan for egen personlig utvikling

Programmet gjennomføres på følgende datoer (tentativt) 1.-2. oktober og 12.-13. november og settes opp med forbehold om nok mange deltakere. Vi kan også tilby programmet som et internt bedriftsprogram.

Pris pr. person kr. 25 000,-

Ta kontakt med Tone for nærmere informasjon.

 

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.