Skip to content

En tverrfaglig kraft – studenter og Helgelandsaktører i samarbeid

Hele 59 studenter fra ulike studieprogrammer ved NTNU har gjennom ti forskjellige grupper jobbet i tverrfaglige team for å løse utfordringer i samarbeid med bedrifter fra Helgeland. Samarbeidet er et resultat av samhandling mellom Arctic Cluster Team (ACT), Helgeland Kraft/Linea, Mo Industripark, Kunnskapsparken Helgeland/Katapult Node og NTNU.

24. april presenterte studentene sin sluttrapport med resultatene for de andre studentene, landsbyledere og bedriftene.

 

Eksperter i Team

Samarbeidet er en del av faget Eksperter i Team, som alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU deltar i. Målet med faget er å utvikle studentenes evne til tverrfaglig samarbeid, der de settes sammen i team på tvers av studieretninger for å løse virkelige samfunnsproblemer.

Våren 2024 har studentene jobbet med forskjellige casestudier innenfor to landsbyer/klasser: «Innovasjonskompetanse – Fremtidens Kjernekompetanse» og «Grønn Omstilling uten Grønnvasking».

Studentene på besøk i Mo Industripark, februar 2024.

Studentenes bidrag til bærekraftige løsninger

Dette året har studentene samarbeidet med tre bedrifter; Helgeland Kraft/Linea, Mo Industripark og Kunnskapsparken Helgeland i ti ulike studentteam. Hvert team har dykket ned i en case og har samarbeidet tett med bedriftene for å utvikle konkrete og realistiske problemstillinger. Her er problemområdene studentene var innom:

I landsbyen/klassen Innovasjonskompetanse – Fremtidens kjernekompetanse har noen av studentgruppene jobbet med case fra Kunnskapsparken Helgeland i prosjektet Katapult Node hvor de blant annet har sett på mobilisering og kommunikasjon av tjenesten på Helgeland. Studentgruppene som valgte case fra Mo Industripark, har sett på hvordan styrket samarbeid mellom virksomhetene i industriparken kan bidra til økt innovasjon.

I landsbyen/klassen Grønn omstilling uten grønnvasking har noen av studentene jobbet med case fra Mo Industripark hvor de har undersøkt hvordan virksomheten kan styrke sin satsning av bærekraft for å bli en grønn industripark i verdensklasse. Studentgruppene som valgte case fra Helgeland Kraft/Linea tok for seg hvordan virksomheten kan bli bedre på bærekraftrapportering og operasjonalisering av virksomhetens grønne strategi.

Skaper verdi for Helgelands næringsliv

Bedriftene har gitt uttrykk for tilfredshet med samarbeidet, og mener studentene har bidratt med verdifulle refleksjoner og konkrete forslag til tiltak. Studentene har vært kritiske og ærlige i sin tilnærming, og har identifisert områder med betydelig forbedringspotensial i bedriftene. Samarbeidet har vært en suksess, og bedriftene verdsetter den friske kompetansen studentene har brakt med seg fra universitetet.

På andre siden har studentene selv vært glade for muligheten til å jobbe med virkelige caser og ha direkte kontakt med bedriftene gjennom hele prosessen.

I februar var 39 av studentene på studietur på Helgeland. De trekker dette tiltaket som positivt for å få oppgaven deres mer virkelighetsnært, se bedriften og hvordan den daglige driften funger, møte menneskene og oppleve Helgeland på nært hold.

Studentene på bedriftsbesøk på Kvarøy Smolt da de besøkte Mo i Rana i februar.

 

Verdien av eksternt næringslivssamarbeid

Torild A. Oddane, landsbyleder for «Innovasjonskompetanse – Fremtidens Kjernekompetanse», understreker verdien av samarbeidet med eksternt næringsliv. Hun har vært imponert over studentenes engasjement og motivasjon, og ser dette som en verdifull inngangsport til næringslivet.

Samarbeidet med akademia gir en unik mulighet til å utforske nye ideer og muligheter i regionen ved å kombinere fersk kompetanse med et tverrfaglig perspektiv.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.