Skip to content

160 millioner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Forskningsrådet lyser ut inntil 160 millioner kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Midlene skal gå til prosjekter der offentlige virksomheter trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid.

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Hva kan du søke støtte til?

Forskningsrådets støtte til innovasjon i offentlig sektor gjelder FoU-aktiviteter. I prosjektbeskrivelsen skal du også beskrive andre aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å realisere innovasjonen, men vi finansierer ikke kostnader til dette. Relevante prosjektkostnader er personalkostnader, eventuelle kostnader til stipendiater og direkte prosjektutgifter.

Hvem kan søke?

Virksomheter i offentlig sektor, som definert i lenken, kan søke. For enkelte temaer i utlysningen er det flere krav til søkerne. Disse kravene ligger under beskrivelsen av de respektive temaområdene. Bedrifter og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvor mye kan man søke om?

Når prosjektansvarlig er fra kommunal sektor, er maksimal støtte fra Forskningsrådet til prosjektet begrenset til 75 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene. For prosjekter med prosjektansvarlig fra statlige virksomheter, er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 50 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene. Støttegrensen ligger mellom kr 3 000 000 – 7 000 000.

Mer informasjon om utlysningen

Aktuelle temaområder for denne utlysingen

Under de enkelte temaene beskrives formål og prioriteringer for tildeling av støtte. Innenfor noen temaer er det krav og føringer som vektlegges spesielt. De oppfordrer deg som søker til å sette deg godt inn i beskrivelser av temaet/temaene som er relevante for din søknad. Du merker av i søknadsskjemaet hvilke tema du mener er mest relevante for søknaden din. Valg av tema er veiledende for søknadsbehandlingen, og søknaden vil bli vurdert innenfor det temaet vi mener den er mest relevant for. Det vil være mulig å søke støtte til prosjekter som er innenfor ulike temaer, og flere sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt. Det vil også være åpent for prosjekter som går på tvers av sektorer og tjenesteområder.

Temaer:

  • Tema på tvers: 34 mill til innovasjon for å løse utfordringer med ungt utenforskap
  • Tema på tvers: 35 millioner til innovasjon innenfor bioøkonomi
  • Helse: 49 millioner til innovasjon i helse- og velferdstjenester
  • Muliggjørende teknologier: 30 millioner til IKT-baser innovasjon gjennom digitalisering
  • Utdanning og kompetanse: 30 millioner til innovasjon i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.