Skip to content

Presenterte Katapultnode Helgeland for tre departement

I dag fikk vi anledning til å presentere Katapultnode Helgeland for Nærings- og fiskeridepartementet ved statssekretær Anne Marit Bjørnflaten, Arbeids- og inkluderingsdepartementet ved statssekretær Nancy Lystad Herz og Kommunal- og distriktsdepartementet ved statssekretær Kjersti Bjørnstad, som er på besøk i Mo i Rana.

Stratssekretær Herz (AID), Monica Paulsen (Kunnskapsparken Helgeland), statssekretær Bjørnflaten (NFD) og statssekretær Bjørnstad (KDD)

Nasjonal struktur som setter fart på kommersialisering

Norsk katapult er en ordning under Siva SF som skal øke den norske innovasjonskapasiteten og gi økt industriell verdiskaping i Norge ved å gi tilgang til utstyr, teknologi og kompetanse hos de fremste industrielle miljøene.

Den nasjonale katapultstrukturen består av fem katapultsentre og en pilotsatsing med 8 noder.

Les mer om utvidelsen av katapultstrukturen her: Sprer katapult-ordningen til Distrikts-Norge (siva.no)

Ny katapultnode i nord

Sammen med globalt ledende industribedrifter og leverandører har Kunnskapsparken Helgeland AS fått innvilget et pilotprosjekt for en node som er strategisk koblet til Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre og som i tillegg har et formalisert samarbeid med Digicat Norsk Katapultsenter. Med noden åpner vi opp katapultsatsingen mot landbasert industri (prosessindustri og mineralnæring) og nye grønne verdikjeder (batteri-, hydrogen- og karbonverdikjeden).

Behov for betydelige investeringer i ny testinfrastruktur

Investeringsbehovet i ny testinfrastruktur er formidabelt, og politisk vilje til å bidra blir avgjørende. Regjeringen har tydelige mål om økt eksport, grønn verdiskaping og flere arbeidsplasser i hele landet. Disse kan ikke oppnås uten en kraftig satsning på klyngene, inkubatorene og katapultstrukturen.
Haster å øke satsningen på klynger og inkubatorer (abelia.no)

Langsiktighet og samarbeid realiserer ønsket utvikling

Organiseringen av noden styrker forutsetningen for å lykkes. Gode koblinger til inkubatorstrukturen, nasjonale klynger, samarbeid med SINTEF Helgeland og med akseleratorprogram som Arctic Accelerator, ÅKP AS Scale up med mer vil styrke katapulten.

Sammen med bedriftene har vi jobbet langsiktig for å posisjonere Helgeland i den nasjonale katapult-strukturen. Infrastruktur for innovasjon er et av de viktigste fokusområdene for industriklyngen Arctic Cluster Team, som er ARENA PRO-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Partnerne ser fram til å skape gode resultater for noden.

Robuste innovasjonsselskap er viktige drivere for næringsutvikling, og i tett samspill med næringslivet gjør vi nasjonale strategier og virkemidler om til handling og resultater. Det er flott at Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og kommunal- og distriktsdepartementet tar turen til Helgeland for å få innsikt i utvikling og behov. Vi deler gjerne vår erfaring og kunnskap for å bidra til at Norge lykkes med omstilling og vekst, og deltok i møtet sammen med Rana kommune, Rana Utvikling AS, Besity – Beyond Diversity, Nordland fylkeskommune, Rana arbeiderparti, Rana Senterparti, Freyr med flere. Etter møtet fikk delegasjonen møte med Freyr og guidet omvisning i regi av Mo industripark.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan ta i bruk katapultordningen? Da er det bare å ta kontakt med oss i Kunnskapsparken Helgeland.

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.