Skip to content

Søk penger fra Regionalt forskningsfond Nordland

Her er en utlysning du bør få med deg! Regionalt forskningsfond Nordland lyser ut totalt 7,5 millioner kroner til hovedprosjekter i bedrifter i Nordland. Søknadsfrist: 20. oktober 2021 kl. 13:00.

Les mer om utlysningens krav og prioriteringer her

Formålet med utlysningen er å styrke forskningsbasert innovasjon i næringslivet i Nordland. Midlene skal bidra til å styrke grunnlaget for næringsutvikling regionalt og bidra til å løse regionale samfunnsutfordringer.

Regionalt forskningsfond Nordland ønsker forskning i, for, og med næringslivet, og at forskningen skjer på næringslivets premisser. Det er opp til bedriftene selv å definere problemstillinger som kan bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft gjennom forskningsdrevet innovasjon.

Følgende områder har prioritet innenfor bedriftsprosjekter

  • Sjømat og marine næringer
  • Industri
  • Opplevelsesbasert reiseliv
  • Leverandørbedrifter tilknyttet de aktuelle næringene

Bedriftsprosjekter som vurderes til å ha stor regional betydning vil prioriteres. RFF Nordland skal også ivareta samiske forskningsinteresser og behov på tvers av de prioriterte områdene. Prosjekter som ikke er innenfor prioriterte næringsområder, men som ellers oppfyller intensjonen om å bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping vil også kunne motta støtte.

Søknader som sendes inn må være innovative og ha høy forskningsmessig kvalitet, og det stilles krav til samarbeid med et godkjent FoU-miljø .

Prosjekter kan tildeles inntil 70 % av totale godkjente prosjektkostnader, og inntil 2,5 millioner kroner per prosjekt. Prosjekter kan ha en varighet på 1-3 år.

Ta kontakt med oss om du trenger innspill, sparring eller råd angående søknaden. Søknadsportalen er åpen fra 8. september, søknadsfrist: 20. oktober 2021 kl. 13:00.

 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.