Skip to content

Kraftfull styrking av næringsretta forskning og utdanning

Forskningsrådet tildeler et digert prosjekt til Helgelandsmiljøet gjennom sitt Kapasitetsløft. Dette i nasjonal konkurranse, der åtte av 39 søkere fikk tildeling.

Marianne Steinmo og Thomas Lauvås ved Senter for Industriell Forretningsutvikling, Nord Universitet, Tazrin Ahmed ved SINTEF Helgeland, Gunnar Moe ved Rana Gruber, Ada Jervell ved SINTEF Helgeland, Monica Paulsen ved Kunnskapsparken Helgeland og ACT, Kim-Andrè Åsheim ved Mo Industripark, Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning. Fremst står prosjektleder Krister Salamonsen.

28 millioner kroner er tildelt Nord Universitet, med SINTEF Helgeland, Nordlandsforskning, Kunnskapsparken Helgeland, Rana Gruber, Mo Industripark AS, Nexans og Alcoa som partnere, over en prosjektperiode på seks år.

Prosjektet kalles INDIGO, som står for styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling. Prosjektet skal øke evnen for grønn innovasjon og omstilling og utvikle nye verdikjeder i mineral-, prosess-, energi- og vareproduserende industri på Helgeland.

– Vi har bygga stein på stein gjennom ti år for at dette skulle være mulig å få til. Nå er vi endelig der, og dette gir oss mulighet til en kraftfull styrking av næringsretta forskning og utdanning på Helgeland, sier senterleder Marianne Steinmo ved Senter for Industriell Forretningsutvikling (SIF) ved Nord universitet.

Skal løse et viktig problem

Helgelands sentrale industri-rolle gjør regionen viktig for å oppnå EUs Grønne Vekststrategi, FNs bærekraftsmål, målet om vekst i alle regioner og Nordland fylkeskommunes strategi for smart spesialisering (S3). Imidlertid mangler det regionale innovasjonssystemet på Helgeland tilstrekkelig tilgang til utdanning og FoU.

– Dette skal INDIGO løse gjennom å bygge et sterkt regionalt innovasjonssystem, der grønn innovasjon og omstilling drives fram av nye og etablerte bedrifter og FoU- og utdanningsinstitusjoner i regionen, sier leder av prosjektet, Krister Salamonsen, som er førsteamanuensis ved Nord Universitet og prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland.

– INDIGO er en flott mulighet til å bygge FoU-kapasiteten vår innen bærekraftig utvikling i samarbeid med et offensivt og bærekraftig næringsliv, med et stort potensial for nye og innovative løsninger, sier seniorforsker Per Anders Eidem, SINTEF Helgeland.

Bedriftspartnere deltar aktivt i prosjektet for å sikre gjensidig læring mellom FoU-miljøene og industri.

– Dette er et strålende eksempel på hva en kan oppnå sammen når industri og akademia jobber sammen, sier administrerende direktør Gunnar Moe ved Rana Gruber.

– Det er viktig med næringsretta utdanninger. Vi har gjennom mange år jobbet med å styrke kompetansemiljøet. Dette vil styrke den grønne omstillinga som industrien skal gjennom, sier Kim-Andre Åsheim, leder for strategisk informasjon og samfunnskontakt ved Mo Industripark.

– INDIGO er et barn av Campus Helgeland. Det å være samlokalisert og tett på industrien har nå ført til mange viktige millioner til regionen, sier forsker I Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning.

Bærekraft gir konkurransefortrinn

I framtida vil lavere CO2-avtrykk gi konkurransefortrinn på det internasjonale markedet innenfor energibærere, transport og metaller. Dette skaper en gunstig situasjon for industriregionen Helgeland. Her er det særlig potensial for grønn vekst gjennom tilgang til naturressurser, grønn energi, høy erfaringsbasert kompetanse og produktivitet.

– Vi ser INDIGO som et svært viktig tiltak for å nå våre mål, og sikre at vi er rustet til å ta tak i utfordringene vi i fellesskap må finne bærekraftige løsninger på, sier fabrikksjef Karl Peter Johansen ved Nexans Rognan.

– For Alcoa er det viktig å tilrettelegge og være en lagspiller for utviklingen på Helgeland og bidra til vekst i regionen. Ved å delta i prosjektet er vi med på å styrke regionens posisjon i det viktigste prosjektet av alle – Det grønne skiftet, sier prosessutviklingsleder Ellen Myrvold.

Raskere enn landsgjennomsnittet

Det siste tiåret har private investeringer for innovasjon i Nord-Norge vokst raskere enn landsgjennomsnittet. Nordland Fylkeskommunes S3-strategi og SIVA har vært med på denne utviklingen, blant annet gjennom etableringen av industriklyngen Arctic Cluster Team (ACT). For å møte disse mulighetene er INDIGO etablert av industriaktører, Kunnskapsparken Helgeland, ACT, og forskningspartnerne; SIF, SINTEF Helgeland og Nordlandsforskning, med mål om å gi næringslivet økt tilgang på relevant kunnskap og forskning som styrker grønn innovasjon og omstilling i mineral-, prosess- og vareproduserende industri på Helgeland.

— Prosjektet støtter den satsingen vi gjør på Helgeland. Det å være en kunnskapsleverandør inn i et industrielt innovasjonssystem, med særlig vektlegging av grønn omstilling, står helt sentralt for oss, sier dekan Gry Alsos ved Handelshøgskolen, Nord Universitet.

Dekanen roser det unge og dynamiske fagmiljøet ved SIF for at de har fått prosjektet på plass – sammen med SINTEF, Nordlandsforskning, Kunnskapsparken Helgeland og en rekke industriaktører.

Nyskaping i næringslivet

Forskningsrådet støtter nå åtte nye Kapasitetsløft-prosjekter som skal gi nyskaping i næringslivet i regionene. De som deltar i prosjektene er forsknings- og utdanningsmiljøer, fylker, kommuner og nærings- og arbeidsliv, og de investerer selv minst 60 prosent av investeringene i prosjektet, på toppen av finansieringen fra Forskningsrådet.

– I Norge trenger vi mer forskning og utvikling i næringslivet, og disse prosjektene vil føre til at det forskes og utvikles mer regionalt. Bedriftene får tilgang til kompetanse og det bygges opp nye miljøer ved regionale læresteder. Jeg har stor tro på at disse prosjektene skal levere gode og viktige resultater både regionalt – og nasjonalt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Mer info fra Forskningsrådet her!

 

Fakta:

Forskningsrådets Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv

Av 39 mottatte søknader ble 8 innvilget
Utlyst beløp: 240 millioner kroner
Søkt beløp: 1,1 milliarder kroner 
Tildelte midler: 223 millioner kroner
28 millioner kroner av disse går til Nord Universitets prosjekt INDIGO – Styrket regionalt industrielt innovasjonssystem for grønn omstilling.
Prosjektet skal pågå i perioden 1.februar 2022 til 31.januar 2028.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.