Skip to content

Vær en del av løsningen. Hekt deg på!

Et inkluderende Helgeland for tilflyttere vil være et hyggeligere Helgeland for alle helgelendinger og bidra til å snu flyttestrømmen.

2020 går uten tvil inn i historiebøkene som annerledesåret. Coronaviruset har satt mange i en vanskelig situasjon som har krevd nytenking og kreative løsninger. Pandemisituasjonen har rammet deler av næringslivet hardt, samtidig som det har rammet mange på hjemmebane – redusert tilbud i barnehager og skoler, permitteringer, avlyste utenlandsferier, utilgjengelige hytter, fravær av fritidstilbud, større sammenkomster og kulturarrangementer.

Bekymringer knyttet til den nye hverdagen kommer på toppen av utfordringer vi allerede har og har hatt. Som prosjektleder i Kunnskapsparken Helgeland har jeg de siste syv årene jobbet mye med en av utfordringene som vi har hatt på Helgeland over flere tiår. Nemlig utfordringer knyttet til rekruttering.

Folketallet synker dramatisk

Den 25. mai kunne vi lese i lokalavisen at det var «kraftig nedgang i innbyggertallet for Rana». Innbyggertallene for resten av kommunene på Helgeland ser heller ikke lovende ut. Tallene fra Statistisk Sentralbyrå er nedslående: Status ved utgangen av første kvartal i 2020 var 101 færre helgelendinger enn ved inngangen til året. Sammenligner vi med tallene for 2019 er tilbakegangen 714. 714! Dette er dramatisk når vi vet at Helgeland har demografiske utfordringer og en eldrebølge som slår innover regionen med stadig økende kraft. Dette kombinert med storstilt eksport av ungdommen vår er mindre hyggelig å ta innover seg.

Samtidig har vi virksomheter innen industri, reiseliv, havbruk og andre næringer som leverer produkter og tjenester i verdensklasse. Vi snakker om vekst og utvikling med utgangspunkt i potensialet som ligger i naturressursene i regionen. Da er det et paradoks at hemskoen for videre vekst og utvikling er tilgang på hoder og hender.

Hvordan kan vi snu dette? Det finnes dessverre ikke en «quick fix» på rekrutteringsutfordringene til Helgeland, Nordland og Nord-Norge. Her tror jeg vi må jobbe fra flere kanter, samarbeide om tiltak og ha en helhetlig og langsiktig tilnærming. Vi må være flere som bidrar.

Tenke helhet

En helhetlig tilnærming til rekrutteringsarbeidet handler om å tenke flere tanker samtidig. Vi må synliggjøre og vise frem de mulighetene som finnes her, samtidig som vi må ta imot de som kommer på en inkluderende måte og sørge for at de blir en del av lokalsamfunnet.

Ett effektivt og konkret tiltak for å tiltrekke flere unge med formell kompetanse er regionale traineeprogram. Disse finnes det flere av rundt om i landet, også på Helgeland. Traineeprogrammet «Kandidat Helgeland» ble etablert i 2010 og kan vise til fantastiske resultater. Gjennom traineeprogrammet har Kunnskapsparken Helgeland i samarbeid med lokalt arbeidsliv bidratt til at 125 unge har tatt sin første jobb på Helgeland. Av disse bor 78 prosent på Helgeland i dag. Det er litt kult når vi også vet at nærmere 40 prosent ikke hadde tilhørighet til regionen da de kom hit.

Suksesskriteriet for traineeprogrammet er at offentlige og private virksomheter samarbeider om å synliggjøre spennende jobbmuligheter, samtidig som at mottak og ivaretakelse av de som kommer er satt i system utover det hver enkelt virksomhet kan tilby. Traineene deltar på et felles kompetanseprogram, sosiale samlinger, bedriftsbesøk og studietur som legger til rette for at de blir godt kjent med hverandre og Helgeland. For å imøtekomme rekrutteringsutfordringene bør vi gjøre mer av dette. Det er ikke tilstrekkelig at vi jobber målrettet for å tiltrekke oss unge som kommer rett fra skolebenken. Vi må jobbe for at både de med og uten arbeidserfaring, de med og uten tilhørighet, de med høyere utdanning og de med yrkesutdanning, får opp øynene for de fantastiske mulighetene som finnes i vår region.

Nettside for mulighetene

På tampen av 2019 ble det derfor lansert en ny satsing som skal bidra til at vi blir flere helgelendinger. Heile Helgeland. Et etterlengtet samarbeidsprosjekt som mer enn 30 store og små, offentlige og private partnere står bak. Dette prosjektet omfatter en digital satsing med formål om å synliggjøre mangfoldet av muligheter i regionen, men har også en ambisjon om å endre holdningene til helgelendinger. Hvis vi skal bli flere helgelendinger må vi som bor på Helgeland være en del av løsningen. Først og fremst må vi alle være stolte ambassadører som fremsnakker mulighetene som finnes her. Vi må også gjøre det vi kan for å ta imot og ivareta nye helgelendinger. Her snakker vi lav-terskel. Har du fått en ny kollega som er ny i byen? Inviter vedkommende med på café, trening, quiz eller en av de mange postkasse-turene som finnes i nærområdet. Kartlegg interesser og informer om tilbud som finnes lokalt: Bedriftsidrettslag, kampsport, filmklubb eller hva det måtte være. At hver enkelt gjør en innsats er kanskje viktigere enn noen gang når vi nå vet at mange av de organiserte tilbudene ikke er tilgjengelig på grunn av Coronaviruset.

Som en del av Heile Helgeland lanserer vi i disse dager konseptet «Hekt deg på Helgeland», som handler om å legge til rette for at nye og gamle helgelendinger kan komme i kontakt med andre, og bli bedre kjent med mulighetene i nærområdet. «Hekt deg på Helgeland» organiseres som gruppe på Facebook der de som ønsker kan melde seg inn og være med på å ta initiativ og delta på aktiviteter for å bli kjent med andre helgelendinger. For å styrke mottaksapparatet i regionen skal vi, både på høsten og våren, arrangere «Hekt deg på – Heile uka». I løpet av denne uken skal vi legge til rette for en rekke åpne aktiviteter, der de som ønsker å bidra til at det blir litt enklere for nye helgelendinger å finne seg til rette, er hjertelig velkommen til å bidra.

Et inkluderende Helgeland for tilflyttere vil være et hyggeligere Helgeland for alle helgelendinger.

Så, hvis du kjenner at du vil være en del av løsningen: Hekt deg på!

 

Denne artikkelen sto første gang på trykk i Rana Blad den 29.08.20.

 

Kronikken er skrevet av

Caroline Moen Eide

Prosjektleder, Kunnskapsparken Helgeland

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.