Skip to content

Nytt navn og ny strategi for leverandørklyngen

Tidligere Olje- og Gassklynge Helgeland har skiftet navn til Ocean Cluster Helgeland. Klyngens 43 medlemmer skal ta en sterk posisjon innenfor de nye havromsnæringene, som havvind og offshore oppdrett.

Thomas Borgen

Klyngeleder Thomas Borgen.

– Havet har alltid vært en viktig kilde til verdiskaping for oss på Helgeland, og nå vokser det frem nye næringer i havrommet som klyngen skal satse på. For å gi klyngen en tydeligere identitet har vi valgt å bytte navn til Ocean Cluster Helgeland. Navnet symboliserer samarbeid, tillit og en tilhørighet til regionen Helgeland, sier klyngeleder Thomas Borgen.

I tillegg til nye satsingsområder det skal klyngen samtidig ivareta olje- og gassaktiviteten, som fortsatt vil være en viktig næring for Helgeland.

Helgeland i sterk posisjon

Klyngen har over år jobbet for at Helgeland skal ta en sterkere posisjon som leverandørregion for petroleumsnæringen. Dette arbeidet har hatt effekt: I 2020 ble det levert 610 direkte årsverk i Nordland til petroleumsnæringen og 400 av disse var på Helgeland, sier Borgen.

Her finner dere levert-rapporten: https://www.levertrapporten.no/utvikling-i-sysselsettingen

Samtidig var forventningene for 10 år siden enda større. Hovedårsaken til at de ikke er innfridd fullt ut er at nord-norske leverandører ikke var med da olje-eventyret startet for 50 år siden.

– Heldigvis har vi lært, og dette skal ikke gjenta seg for de nye industriene som er i startgropen i dag, sier Borgen.

Satser på havvind

Etterspørselen etter fornybar energi uten for store naturkonflikter øker, og havvind imøtekommer behovet. Medlemmene i Ocean Cluster Helgeland er dyktige leverandører som har lang erfaring fra maritime næringer, og er derfor godt posisjonert for et nytt grønt industrieventyr.

 

Klyngen har sammen med næringslivet og det offentlige bedt regjeringen prioritere åpning av områder for flytende havvind på Helgeland.

– Dette er viktig, og vi ser at det nå er stor oppslutning rundt dette. Vi må skryte av samarbeidet med kommuner og Nordland fylkeskommune i denne prosessen. Vi jobber også for at leverandører på Helgeland skal levere til feltene som allerede er åpnet for flytende havvind, lenger sør i landet, sier Borgen

Havbruk til havs

Oppdrettsnæringen trekker også lenger ut i havet, for å produsere mer fisk. Kompetansen vi har opparbeidet innen olje- og gass er også relevant for å lykkes innen offshore havbruk. Dette vil også bli et satsingsområde for klyngen fremover, sier Ken Tollaksen, leder av styringsgruppen i Ocean Cluster Helgeland.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.