Et av 12 regionale vitensentre i Norge

Hva er et vitensenter?

Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Hvorfor Vitensenter Nordland?

Hovedtema på Vitensenter Nordland er Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Interaktive utstillinger og pedagogiske undervisningsopplegg vil bli valgt ut fra disse temaene.

Målgrupper

Gjennom Vitensenter Nordland vil barn, ungdom og allmenheten i Nordland ta del i en nasjonal satsing på innen matematikk, naturvitenskap og teknologi som skjer via vitensentrene i Norge.

 

Regionale ringvirkninger

Vitensenteret blir et fantastisk lærings- og opplevelsestilbud som vil kunne bidra til økt kompetanse, rekruttering og verdiskaping Nordland.

Et av 12 regionale vitensentre i Norge

Hva er et vitensenter?

Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Hvorfor Vitensenter Nordland?

Hovedtema på Vitensenter Nordland er Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Interaktive utstillinger og pedagogiske undervisningsopplegg vil bli valgt ut fra disse temaene.

Målgrupper

Gjennom Vitensenter Nordland vil barn, ungdom og allmenheten i Nordland ta del i en nasjonal satsing på innen matematikk, naturvitenskap og teknologi som skjer via vitensentrene i Norge.

 

Regionale ringvirkninger

Vitensenteret blir et fantastisk lærings- og opplevelsestilbud som vil kunne bidra til økt kompetanse, rekruttering og verdiskaping Nordland.

Vil du vite mer?

Besøk nettsidene til Vitensenter Nordland:

Vil du vite mer?

Besøk nettsidene til Vitensenter Nordland:

Etableringen av Vitensenter Nordland

Kunnskapsparken Helgeland har vært initiativtaker og hatt prosjektledelse for etableringen av Vitensenter Nordland. Her kan du lese litt om bakgrunn for prosjektet, samarbeidspartnere, hva som er status og skal skje av videre utvikling fremover.

Bakgrunn:

Sentrale aktører har siden 2016 samarbeidet for etablering av et nytt regionalt vitensenter i Nordland, lokalisert i Mo i Rana. Fra før av fantes det 10 regionale vitensentre i Norge, men ingen som var lokalisert mellom Trondheim og Tromsø.

Visjon:

Visjonen er at Vitensenter Nordland skal bli et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter som fokuserer på Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering.

Vitensenteret vil bidra til styrket kompetanse og rekruttering innen viktige fagområder og bidra til økt verdiskaping i Nordland.

Status og fremdrift:

  • 2016: Prosjektet og arbeidet med å etablere vitensenter i Nordland ble startet.
  • 2018: Vitensenter Nordland AS, med aksjekapital på 4 mill. kr, ble etablert.
  • 2019: 5 mill. kr i medfinansiering pr. år fra vitensenterprogrammet ble innvilget.
  • 2021: Planlagt publikumsåpning skal være i mars 2021.

Samarbeidspartnere:

Prosjektet har vært og er et tett samarbeid mellom Mo Industripark AS, Rana utviklingsselskap, Rana kommune, Nord Universitet, Helgeland Museum og Kunnskapsparken Helgeland. Nordland fylkeskommune deltok i forprosjektet.

Kontakt:

Torbjørn Aag er prosjektleder og fungerende daglig leder av Vitensenter Nordland. Ta gjerne kontakt med ham hvis du vil vite mer.

Du kan også ta direkte kontakt med noen av de andre ansatte på Vitensenter Nordland. Du finner kontaktinfo her.

Torbjørn Aag

Siste nytt på KPH.no

Siste nytt på KPH.no

Nyhetsbrev

Registrer deg i kontaktlisten vår og få nyhetsbrev om næringslivet på Helgeland. Du bestemmer selv hvilke bransjer og tema nyhetsbrevene skal handle om.

Meld deg på her:

Nyhetsbrev

Registrer deg i kontaktlisten vår og få nyhetsbrev med nytt og nyttig for næringslivet på Helgeland. Du bestemmer selv hvilke bransjer og tema nyhetsbrevene skal handle om.

Meld deg på her:

Her finner du oss

Sandnessjøen

Petro Næringshage
Øyvind Lambes vei 85

Mosjøen

Væxt Helgeland
C.M. Havigs gate 21

Mo i Rana

Campus Helgeland
Torggata 1b

Her finner du oss

Sandnessjøen

Petro Næringshage
Øyvind Lambes vei 85

Mosjøen

Væxt Helgeland
C.M. Havigs gate 21

Mo i Rana

Campus Helgeland
Torggata 1b

Postboks 1364,
8602 Mo i Rana

kph@faktura
.poweroffice.net

Postboks 1364,
8602 Mo i Rana

kph@faktura
.poweroffice.net